Postări

Se afișează postări din martie, 2017

ENCICLOPEDIA ÎNȚELEPCIUNII(6).....

Imagine
                         CUGETĂRI ALE LUMII ANTICE

#Există o singură cale - calea adevărului, toate celelalte nu sunt căi.

#Împăratul porunceşte o singură dată, omul respectabil îşi exprimă o
singură dată judecata, o singură dată se dă fecioara de soţie - aceste trei
lucruri se fac doar pentru o singură dată.

#O singură vorbă de folos care, auzind-o, te linişteşte, e mai valoroasă
decât o mie de discursuri pline din cuvinte inutile.

#„M-a jignit, m-a lovit, m-a învins, m-a jefuit." La aceia care ascund în
sine astfel de gânduri, ura nu încetează. Căci niciodată în această lume,
ura nu încetează prin ură, ci prin absenţa urii...

#Ei nu şi-au făcut piramide din cupru şi nici monumente funerare din
bronz. Nu au lăsat în urmă moştenitori, copii care să le poarte numele.
Dar şi-au lăsat moştenirea în scrieri şi învăţături produse de ei...

#E uşor să săvârşeşti lucruri care îţi fac rău şi-ţi sunt dăunătoare. Şi e
deosebit de greu să săvârşeşti ce e bine şi folositor.

#Victoria stârneşte ura; cel înfr…

ENCICLOPEDIA ÎNȚELEPCIUNII(5).....

Imagine
                     CUGETĂRI ALE LUMII ANTICE

❖ Înţeleptul zise fiului său: „Fii fără păcat ca să nu-ţi fie teamă. Fii
recunoscător ca să fii demn. Fii chibzuit, ca să fii bogat. Fii mulţumit şi
blând, ca să ai mulţi prieteni. Fereşte-te de cei invidioşi. Gândeşte-te la
construirea propriei case. Fii amabil cu prietenii şi îngăduitor cu fiecare,
ca să nu fii făcut de ruşine. Nu te certa cu nimeni, nu te bate pentru
loc. Nu sluji duhului celui rău şi nu mânca vită. Bea vin cu măsură, iar
în momentul degustării vinului vorbeşte cu măsură. Nu există păcat în
degustarea cu măsură. Veghează singur şi cu atenţie la propriile defecte.
Vorbeşte sincer. Nu sta la aceeaşi masă cu cel beţiv. Nu lua din cele
adunate de mai-marii tăi, ca să ai parte de cinste. Fereşte-te de duşman,
dacă e la putere. Peste tot şi mereu fii harnic. Niciunde şi niciodată nu
fă nimănui ceea ce nu ţi se pare că e bine. Consideră-l pe cel ignorant
ca fiind omul cel mai rău şi socoteşte-l nefericit. Nu fi răzbunător şi
invidios; cu n…

ENCICLOPEDIA ÎNȚELEPCIUNII(4).....

Imagine
                   CUGETĂRI ALE LUMII ANTICE

❖ Cunoaşterea depinde de învăţătură, cinstea de fapte, bunăstarea de
sârguinţă, recompensa de soartă.

❖ Omul are parte şi de cele folositoare, şi de cele plăcute; el însă le separă
unele de altele. Fiindcă cel cu minte le preferă pe cele folositoare, celor
plăcute, pe câtă vreme prostul, de dragul bunăstării lumeşti, le alege pe
cele plăcute.

❖ Şi dacă motivul se găseşte undeva neobservat, atunci cum ai să poţi
spune cu certitudine că acesta nu există? Căci putem să nu vedem şi
din alt motiv ceea ce există, aşa cum la începutul zilei nu vedem discul
strălucitor al soarelui.

❖ Din oase e făcută fortăreaţa aceasta, cu carne şi sânge tencuită;
bătrâneţea şi moartea, înşelătoria şi prefăcătoria sunt aşezate în ea.
Aceia care nu au dus o viaţă fără prihană, care nu au adunat bogăţii la
tinereţe, vor muri, asemenea bătrânilor bâtlani pe malul lacului în care
nu există peşte.

❖ Se ştie că Ormuzd a creat aceste făpturi pământeşti prin puterea raţiunii
înnăscute. Şi…

ENCICLOPEDIA ÎNȚELEPCIUNII(3).....

Imagine
                         CUGETĂRI ALE LUMII ANTICE

❖ Dacă ţi se întâmplă să auzi o vorbă urâtă, îngroap-o în pământ la o
adâncime de şapte coţi.

❖ De preţuieşti prietenia,
În casa-n care vei intra
Ca musafir cinstit sau frate,
Fereşte-te cu grijă de femei!

❖ Dacă întâlneşti un înţelept care arată defectele şi-l dojeneşte pe cel ce le
are, ţine-te după el ca după o comoară călăuzitoare.

❖ Dacă nu îndrepţi un rău, el se va face îndoit.

❖ Dacă nu te poţi feri de pericol, ce sens are laşitatea, care oricum nu te
poate apăra?

❖ Dacă mâna nu este rănită, poţi ţine în ea şi otravă - otrava nu-l va atinge
pe cel nevătămat. Cine nu săvârşeşte răul, nu poate fi atins de rău.

❖ Dacă cel care călătoreşte nu întâlneşte pe cineva asemenea lui sau mai
bun, mai bine să rămână singur: cu prostul nu te poţi împrieteni.

❖ Dacă fericirea se obţine prin suferinţe pricinuite celor apropriaţi sau
dacă nenorocirea le este alungată în acelaşi fel, la fericire în cele din
urmă tot nu se ajunge şi nu trebuie să acţionezi astfel.…

ENCICLOPEDIA ÎNȚELEPCIUNII(2).....

Imagine
                    CUGETĂRI ALE LUMII ANTICE

❖ Prostul se agită în tot locul, ocupându-se de fleacuri; cel învăţat îşi
păstrează liniştea, ocupându-se de lucruri importante.

❖ Prostul care îşi cunoaşte prostia s-a făcut deja, prin aceasta, înţelept, iar
prostul care se închipuie înţelept, pe bună dreptate se numeşte prost.

❖ Dă glas celor adevărate şi plăcute; nu da glas celor adevărate, dar
neplăcute; nu da glas celor plăcute, dar neadevărate - iată porunca veche
de când lumea.

❖ Dă glas celor plăcute, dar nu linguşi; fii erou, dar fără laudă de sine; fii
generos, dar păstrează-ţi demnitatea; fii îndrăzneţ, dar fără obrăznicie.

❖ Ignoranţa e cea mai josnică dintre ticăloşii.

❖ Departe de mine văpaia urii care, asemenea unui duşman, pune pe
oameni stăpânire şi duce la pierderea tuturor avuţiilor, la înjosirea castei
şi a fericirii renumelui bun, departe de mine această văpaie.

❖ Să nu rostească buzele tale vorbe nechibzuite în inimă. Fiindcă e mai
bine să te poticneşti în gând, decât să te poticneş…

ENCICLOPEDIA ÎNȚELEPCIUNII(1).....

Imagine
Cugetări ale lumii antice
❖ Pe săracii care visează la bogăţie îi aşteaptă, în căutările lor, doar eşecul.
Tentaţia de îmbogăţire este echivalentă cu cea de îmblânzire a unor
elefanţi sălbatici.

❖ Nebunul se consolează cu trecutul, prostul cu viitorul, înţeleptul cu
prezentul.

❖ O ceartă fără motiv - iată semnul prostiei.

❖ Binele străluceşte din depărtare ca vârfurile munţilor Himalaya. Răul nu
se vede nici de aproape, la fel cum nu se văd săgeţile slobozite noaptea.

❖ Cel nobil vorbeşte doar despre virtuţile aproapelui, chiar dacă aceluia
îi lipsesc; cel josnic, doar despre defecte. Şi chiar dacă amândoi greşesc,
primul merge în ceruri, iar al doilea în infern.

❖ Avuţiile, chiar şi cele mai neînsemnate, sunt preţuite cu adevărat doar
atunci când cel ce năzuieşte la fericire în viaţă le poate oferi: căci ceea
ce este oferit se preschimbă în comoară, iar ceea ce este păstrat are parte
doar de distrugere.

❖ Bogăţia şi sănătatea constantă, prietenul şi nevasta cu vorbă dulce, fiul
ascultător şi cunoaşte…